main logo

PJANO Consulting has a wide range of design and IT-related services, resulting in increased efficiency for our customers.

We develop systems with extensive and complex functionality, ease of use as well as operational and supply security.

By partnering with PJANO you get access to an experienced development team that focuses on delivering a solution that is tailored to your needs and wishes.


PJANO Consulting AB har ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster som resulterar i ökad effektivitet för våra kunder.

Vi utvecklar system med omfattande och komplex funktionalitet, hög användarvänlighet samt drift- och leveranssäkerhet.

Genom att samarbeta med PJANO får Ni tillgång till ett erfaret utvecklingsteam som fokuserar på att leverera en lösning som är anpassad efter Era behov och önskemål.